SİZİN İÇİN ÜRETELİM
 

İnsan Kaynakları

Sorumluluk sahibi, yaratıcı, titiz, yenilikçi fikirlere açık Türkiye’nin lezzet üssü Porsi10 ekibine katılmak isteyen adaylarımızın başvurularını bekliyoruz.

 

Porsi10 bünyesinde yer alan açık pozisyonlarımıza ait detaylara kariyer.net üzerinden veya aşağıda yer alan linkten ulaşabilir, başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

 

Başvuru yapmak için tıklayınız

 

Harput Holding yetişmiş insan gücünün bir şirket için en önemli varlık olduğunun bilincinde ve çalışanlarının kişilik ve becerilerini kendilerinin memnuniyetini de göz önünde bulundurarak geliştirmeyi prensip edinmiştir. Başlıca amacımız eğitim düzeyi yüksek, küresel değişimlere ayak uydurabilen, girişimci, gelişime açık personelin görevin özelliğine ve tarifine uygun şekilde görevlendirilmesini sağlamak ve tüm personele kişilik ve yeteneklerine göre yetişme ve gelişme imkânları sunmaktır. İnsan Kaynakları departmanı olarak çalışanlarımızı üstlendikleri görev çerçevesinde çeşitli stratejiler üretmeye, inisiyatif kullanmaya, böylece işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmaya cesaretlendirmeye çalışmaktayız. Bir yandan bireyi geliştirip, diğer yandan da ekip çalışmasını teşvik ederek oluşan sinerjiden faydalanarak Harput Holding’in büyüme ivmesine departman olarak katkı yapmayı amaçlamaktayız.

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİMİZ

Seçme ve İşe Alma

 

Porsi10 olarak sorumluluk sahibi, yaratıcı, titiz, yenilikçi fikirlere açık olan bireylerden oluşan bir organizasyonun başarıyı da beraberinde getireceğine ve içinde bulduğu çevre ve topluma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda pozisyonun gerektirdiği nitelikler ve yetkinlikler çerçevesinde dürüst, kalite odaklı, meraklı, sorumluluk sahibi kişileri Porsi10 ekibine kazandırıyoruz. Porsi10’un başarısı; şirket vizyonu, misyonu ve değerlerini sürekli yaşatan ve sürdürülebilir kılan çalışanlarından gelir. Bu doğrultuda Porsi10’un anlayışına paralel olarak, şirket bünyesinde oluşabilecek pozisyonlara en iyi ve en doğru adayların seçimi ve tüm başvuruda bulunan adaylara eşit fırsat sunabilmek Porsi10’un işe alım prensiplerinin başında yer almaktadır.

 

Eğitim ve Gelişim

 

Gelişim ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğumuz eğitim ve gelişim planlarımızda kişisel gelişim, mesleki ve teknik eğitim programlarıyla çalışanlarımızın kariyerlerine yön veriyoruz. Çalışanlarımızın stratejik olarak odaklandığımız alanlarda sürekli gelişmeleri için iş başında öğrenmeye ek olarak gelişimlerine yatırım yapıyoruz.

 

Ücret ve Yan Haklar

 

Şirketimizde Profesyonel bir yaklaşımla, piyasa koşullarıyla rekabet eden ücret ve yan haklar politikası uygulanmaktadır.

error: Content is protected !!